โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โพสต์31 ก.ค. 2560 23:03โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
โรงเรียนสีดาวิทยา  ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2   จัดโครงการ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  โดยชุดวิทยากร กองทัพภาคที่ 2 ชุดที่ 1  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  


  
Comments