โรงเรียนหนองกราดวัฒนา โครงการ Smart English Smart Chinese

โพสต์29 ก.ค. 2559 06:02โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2559 06:11 ]
ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา  ได้มีนโยบายมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม ภายใต้ โครงการภาษาอังกฤษยามเช้า Smart English Smart Chinese โดยกิจกรรมจัดบริเวณหน้าเสาธงของทุกวันพุธและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในการนำเสนอทักษะทางด้านภาษาและฝึกพูดและอ่านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการที่สนับสนุนให้โรงเรียนสื่อสาร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย. ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

Comments