โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:21โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ประจำปี 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559

รายงาน/งานประชาสัมพันธ์                            ดูกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/


Comments