โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 12ประการ

โพสต์6 พ.ย. 2557 23:05โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม และมอบเกียรติบัตรห้องเรียน เขตพื้นที่ทำความสะอาดดีเยี่ยม


Comments