โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศกลุ่มวันรุ่น

โพสต์21 ก.ค. 2558 20:29โดยมิตรภาพวิทยา Mittrapap
โดยมูลนิธิสุขภาพชุมชน  และเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ภาคประชาชน  อำเภอโนนแดง  ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ในวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอโนนแดง  เป็นประธานในการเปิดงาน


Comments