โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ สพฐ"

โพสต์24 ส.ค. 2558 01:07โดยchokchai chk
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มาเป็นประธานยกเสาเอก บ้านเด็กชายธนากร พินิจสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันว่าคม ๒๕๕๘ ซึ่งมี คุณชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ เป็นผู้บริจาคเงินในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐ บาทComments