โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์19 ธ.ค. 2557 23:42โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2557 06:15 ]
เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนภู่วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุพล  จอกทอง  จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูซึ่งผ่านการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาแล้ว  เป็นวิทยากรประจำกลุ่มให้แก่นักเรียนแกนนำ  ในสามสาระ ได้แก่ ธรรมชาติแห่งชีวิต  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  และประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ ห้องประชุมทานตะวัน  โรงเรียนภู่วิทยา
Comments