โครงการอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

โพสต์3 ก.ค. 2557 01:36โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม
โครงการอบรมแกนนำเยาวชน  TO BE NUMBER ONE  ด้านการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันยาเสพติดในเยาวชน
Comments