โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโรงเรียนมหิศราธิบดีสนับสนุนสถานที่

โพสต์18 ก.ค. 2557 22:45โดยโรงเรียน มหิศราธิบดี
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู  นักเรียน "รักการอ่าน" และกิจกรรมการประกวดห้องสมุด 3 ดี   พร้อมทั้งตัดสินครู นักเรียน ต้นแบบวิชาภาษาไทย    กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557   สถานที่โรงเรียนมหิศราธิบดี  โดยมีนายวินัย วิริยะประทีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี และคณะครู นักเรียน นักการ  แม่บ้าน  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตลอดงาน

                                                 เวียงเพ็ชร  ...ภาพ/รายงานComments