โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์5 ม.ค. 2559 20:02โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ระหว่างวันที่  ๕ - ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ  โดยมีผู้อำนวยการวีระศักดิ์  วนาภรณ์  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูจากภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

 
 


Comments