ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา

โพสต์14 ส.ค. 2559 02:46โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา โดยบริษัท พัฒนาชีวิตและสังคม จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559รายงาน / งานประชาสัมพันธ์        ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/?fref=ts#


Comments