ครู-นักเรียนมัธยมวชิรา ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับ ร.พ.ปากช่องนานา

โพสต์3 มิ.ย. 2560 07:46โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    เมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ ครูและนักเรียนโรงเรียนยมัธยมวชิราลงกรณวราราม ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา ณ หอประชุมใหม่ อาคาร๔
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments