ครูเกษียณอายุราชโรงเรียนพิมายวิทยา ทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์7 ก.ย. 2560 00:59โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
ครูเกษียณอายุราชการ  โรงเรียนพิมายวิทยา  ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในรัชกาลที่ ๙  พร้อมมอบให้โรงเรียนพิมายวิทยา โดยมีคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพิมาย  โดยมีนายไพร  ร่วมเย็น และนายสินทบ  พระทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา รับมอบ
ภาพกิจกรรม

Comments