ครูผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแงร่วมกันบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

โพสต์7 มิ.ย. 2559 01:40โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559  ครูผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง  นำโดยท่าน ผอ.เงิน  จานนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง
Comments