ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558

โพสต์23 พ.ย. 2558 11:44โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น  ปีการศึกษา 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


Comments