"ครูศิลป์ ถิ่นโคราช" เยี่ยมชมหอศิลป์โรงเรียนเสิงสาง

โพสต์22 ก.ค. 2560 20:07โดยSoengsang School   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2560 20:14 ]
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ต้อนรับคณะครูศิลป์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์เสิงสาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสืบสานงานศิลป์ เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ในนามโรงเรียนเสิงสาง ขอขอบพระคุณคณะครูศิลป์ทุก ๆ ท่าน ค่ะ 
ą
04.jpg
(203k)
Soengsang School,
22 ก.ค. 2560 20:07
Comments