"ครูสอนภาษาจีน" โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

โพสต์28 พ.ค. 2558 01:43โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
  19  พฤษภาคม 2558  โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายธนวัฒน์  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ Miss Song Mei ครูอาสาสมัครจีน ที่มาสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน     โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งComments