ครูเยี่ยมบ้านเด็ก

โพสต์13 ม.ค. 2559 13:44โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2559 20:30 ]

คณะครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม "รัก ห่วงใย ใส่ใจ นักเรียนทุกคน" จัดกิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" 
ในสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2559


Comments