ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์15 ก.พ. 2560 21:44โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 05:34 ]

โรงเรียนกำหนดจัดนิทรรศการเปิดบ้านพอเพียงประกอบการรับการประเมินดังกล่าว 
ซึ่งประกอบด้วย  นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  นิทรรศการผลงานจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นิทรรศการผลงานจากชุมชนเครือข่าย  และนิทรรศการโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมต้อนรับและเป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเยี่ยมชมนิทรรศเปิดบ้านพอเพียง  ในวันศุกร์ที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐  น. ณ  หอประชุมอาคาร ก โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม


Comments