ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้ย้ายไปดำรงคำแหน่งใหม่

โพสต์24 พ.ย. 2560 19:11โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูหนองน้ำใสพิทยาคม ร่วมเดินทางส่งครูย้าย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางธารินี อยู่มาก ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขอบคุณท่าน ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และเวลา 10.30 น. นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมเดินทางส่ง นางสาวพรรณธิพา พุทไธสง ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ขอบคุณท่าน ผอ.อนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


Comments