ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาทุนเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์31 มี.ค. 2560 20:24โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
            ขอแสดงความยินดีกับนายสันติ  ลาคำ  เเละนางสาวศิริยากร  ห้อยไธสง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  6  โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม  ที่ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่  7  ประจำปี 2560  
            ขอบคุณผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมทุกท่าน  ที่ร่วมกันบ่มเพาะผู้เรียน  ทำให้นักเรียนผ่านการคัดกรองเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณComments