ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวารี พร้าวไธสง นักเรียนโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

โพสต์29 ม.ค. 2558 01:03โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม
ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับอายุ 15-18 ปี
Comments