ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการนิสิทธิ์ ส่งสุข ได้รับรางวัลผู้ริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์16 มี.ค. 2558 20:58โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม
Comments