กิจกรรมบูรณาการวิทย์ฯ คณิตฯ การงานฯ สู่ประชาคมอาเซียน

โพสต์11 ก.ย. 2557 05:43โดยโรงเรียน เทพาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.วิเชียร ทองคลี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบูรณาการ 4 กลุ่มสาระฯ สู่ประชาคมอาเชียน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ เช่น การตอบปัญหา 4 กลุ่มสาระฯ  ทักษะคณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

Comments