กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์22 ม.ค. 2560 21:08โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
เมื่อวันที่ ๒๑ -  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปืที่ ๑ - ๓ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ซึ่งเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด  เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา


Comments