กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2559

โพสต์26 ธ.ค. 2559 20:13โดยโรงเรียน ภู่วิทยา
โรงเรียนภู่วิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภู่วิทยา

Comments