กิจกรรมไหว้ครู@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:59โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู  กิจกรรมมีการประกวดพานไหว้ครู  การแสดงของนักเรียน  และการแสดงความรักของนักเรียนและคณะครู
  
  
  
  
  

  

Comments