กิจกรรม "หล่อเทียนพรรษา"

โพสต์19 ก.ค. 2559 02:42โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสาน ประเพณีวิถีพุทธ "หล่อเทียนพรรษา" เพื่อนำไปถวายวัดต่อไป เมื่อวันพุทธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ เวทีคนกล้า โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

รายงาน / งานประชาสัมพันธ์                                 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/


Comments