กิจกรรมการรณรงค์ในการออกเสียงประชามติ

โพสต์11 ก.ค. 2559 03:26โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 6 โครงการคือ EP/MEP ,IP, Pre-engineer,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, EIS, การโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อ "ประชาธิปไตย ประชาชน ประชามติ" เพื่อรณรงค์ในการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูธในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

Comments