กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์5 มี.ค. 2560 21:06โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 21:07 ]
ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ เสียสละ อดทน รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก
Comments