กิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์25 ม.ค. 2558 22:53โดยyoeshi fodsongnern
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 24  มกราคม 2558 ณ ค่ายไชยวุธวัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
                                     คลิกดูรูปภาพต่อ


 
Comments