กิจกรรมค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์15 มิ.ย. 2560 00:40โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

Comments