กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ธ.ค. 2559 20:31โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
วันที่ 23-25 พ.ย. 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 1-3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือเนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อ.หนองบุนมาก ชั้น ม.2 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือกิตติพันท์ อ.หนองบุนมาก ชั้น ม.3 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือไชยวุฒิพัฒนา อ.ปากช่อง และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-3 เข้าค่าย ณ ค่ายจิมทอมป์สันฟาร์ม อ.ปักธงชัย
Comments