กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเทพาลัย

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:20โดยโรงเรียน เทพาลัย
โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผู้อำนวยการ ชูชาติ อยู่สอาด และกลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560  
Comments