กิจกรรมค่ายวิชาการSTEM

โพสต์30 พ.ย. 2560 06:14โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
คณะกรรมการห้องเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดค่ายวิชาการ STEM ห้องเรียนพิิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศัึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2560

Comments