กิจกรรมเข้าเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์20 เม.ย. 2564 00:06โดยโรงเรียน จักราชวิทยา
 วันที่ 20-21 มีนาคม ๒๕๖๔  ผู้อำนวยการ นิสิทธิ์  ส่งสุข ได้จัดกิจกรรมเข้าเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และค่่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจักราชวิทยา
Comments