กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.เทพาลัย

โพสต์16 ก.พ. 2558 02:46โดยโรงเรียน เทพาลัย
   โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.วิเชียร ทองคลี่ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพาลัย


Comments