กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์3 ธ.ค. 2560 22:45โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
        ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชรี  รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทาคม โดยประกอบไปด้วย กองลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 และกองลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมการฝึก ณ ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


Comments