กิจกรรมคิดวิเคราห์ ๑ กิจกรรม ๑ โครงงาน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์16 ก.พ. 2558 04:47โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นำโดย ดร.มะลิวัน ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน จัดกิจกรรมคิดวิเคราห์ ๑ กิจกรรม ๑ โครงงาน ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอาคาร ก โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดยเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นได้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน


Comments