กิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนบุญวัฒนา๒ ประจำปี 2557

โพสต์9 ก.ย. 2557 00:35โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2557 06:58 ]
    โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานนการเปิดกีฬาสี  และขอขอบพระคุณ นายสมชาย ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน 
ขอขอบพระคุณ นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล และนายศิวา กาฬแสน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  WWW.BWN2.AC.TH


Comments