กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM-PLC) สถานศึกษาพอเพียง ของ สพม 31

โพสต์6 ส.ค. 2558 03:19โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM-PLC) สถาศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comments