กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์16 มิ.ย. 2560 02:23โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  16  มิถุนายน  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย  มีความรู้ในเรื่องการเลือกตั้ง  การทำงานเป็นหมู่คณะ  ทำงานเป็นทีม  
  
  
  
  
  

Comments