กิจกรรม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

โพสต์31 พ.ค. 2559 03:08โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.
นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
ในพื้นที่ บ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 


Comments