กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเงิินปัจจัยพื้นฐาน@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์21 ก.ย. 2560 02:16โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  20  กันยายน  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการมาโรงเรียน  จำนวน 53  คน
  
  
  


Comments