กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์23 ธ.ค. 2559 00:12โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
22/12/2559 งานแนะแนวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร่วมกับสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่าน ผ.อ. นิรมิต ดวดกระโทก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดภาพ : ครูอรนุช  สุขมี
ข่าว : ครูวิสันต์  ยุระวงศ์

Comments