กิจกรรมนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครบวงจร (OLE) โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์12 ก.ค. 2560 19:51โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2560  รองชาติตระการ  ยอดสง่า  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบครบวงจร (OLE)  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  ได้ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  
  
 

  
  
  

  

Comments