กิจกรรม openhouse โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมจัดกิจกรรม open house 2020

โพสต์1 เม.ย. 2564 07:41โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมจัดกิจกรรม open house 2020 นิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 มีนายสิทธิชัย ลวกไธสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี โดย นายอุทิศพงษ์ พาลีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและคณะครูในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหมวดช่างอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกและได้รับความรู้พร้อมทั้งแนะแนวศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564

Comments