กิจกรรม "เพียงพอเถิด เศรษฐกิจ ชีวิตนิรันดร์" นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์18 มิ.ย. 2559 03:57โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
กิจกรรม "เพียงพอเถิด เศรษฐกิจ ชีวิตนิรันดร์" นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้ารับการอบรม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) นักเรียนร่วมศึกษาความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะงานประดิษฐ์ อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง (17 มิถุนายน 2559)รายงาน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
Comments