กิจกรรม พระธรรมทูตสัญจร

โพสต์15 ก.ค. 2558 23:42โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 00:29 ]
                                                           กิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร
                                                                15  กรกฏาคม  2558
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ภาพ: ครูบุญเพ็ง และ  จุฑาสานต์
Comments