กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 23:29โดยโรงเรียน เทพาลัย
โรงเรียนเทพาลัย นำโดย นายชูชาติ อยู่สอาด ผู้อำนวยการ และกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ Classroom metting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพาลัย


Comments